دکتر عالمه خادمی

دکتر عالمه خادمی

برخی از خدمات
  • درمان دیابت
  • درمان زخم های دیابتی و مزمن
  • رژیم درمانی
  • درمان بیماری های گوارشی
  • اصلاح مزاج
  • تشخیص مزاج
  • اصلاح مزاج و سبک زندگی
  • تغذیه
  • کمک به درمان بیماری ها