دکتر علی عالمی

دکتر علی عالمی

مطب خیابان دولت دکتر علی عالمی

تهران، خیابان دولت (شهید کلاهدوز)، بلوار کاوه جنوب، نبش اخلاقی غربی، پلاک 29، واحد 4

****22592 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
جای پارک نزدیک مطب
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی