دکتر علی ازاد

مطب دکتر علی آزاد

فارس، شیراز، خیابان زند رو به روی هتل پارس بین بیست متری و فلسطین ساختمان شایان طبقه 5 واحد 20

****32319 071 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 20:00، پنج شنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 00:00 صبح

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی