نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، فسا، سه راه حافظ، جنب داروخانه ی دکتر دهقان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 53351119 071
موبایل منشی : 09011601700
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00