اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک شبانه روزی ایران

مازندران، نوشهر، خیابان ستارخان، کلینیک شبانه روزی ایران

2337047 011

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00، پنج شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر محمودی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد