دکتر علی محمودی

دکتر علی محمودی

کلینیک شبانه روزی ایران

مازندران، نوشهر، خیابان ستارخان، کلینیک شبانه روزی ایران

****2337 011 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00، پنج شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی