نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، نوشهر، خیابان ستارخان، کلینیک شبانه روزی ایران (مسیر یابی)
تلفن تماس : 2337047 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00