دکتر روح اله علیمرادی

دکتر روح اله علیمرادی

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو در کرمان

مطب دکتر علیمرادی

کرمان، خیابان جهاد، نبش جهاد ۱، ساختمان پزشکان پاستور، طبقه نهم

****32233 034 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 18:00، یک شنبه ها از ساعت 18:00 تا ساعت 18:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان دررفتگی آرنج
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
 • درمان جابجایی کشکک زانو