دکتر علی صمدپور

برخی از خدمات
 • اورولوژی اطفال
 • ارزیابی کوچکی بیضه
 • درمان اختلال نعوظ
 • درمان دیر انزالی
 • درمان چسبندگی بعد از ختنه
 • درمان بزرگی خوش خیم پروستات
 • درمان عفونت پروستات
 • درمان فتق مغبنی
 • درمان پیچ خوردگی بیضه
 • درمان سنگ مثانه
 • درمان سرطان مثانه
 • درمان عفونت مثانه