دکتر حامد امیری فرد

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان امام خمینی

تهران، انتهای بلوار کشاورز

****66939 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • ویزیت بیماران و ارزیابی جامع اختلالات خواب
 • بررسی اختلالات خواب شغلی
 • تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب)
 • تست PAP after Titration
 • تست تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز
 • تست تشخیصی میزان توانایی بیدار ماندن
 • مشاوره روانشناسی خواب
 • مشاوره بهداشت خواب
 • مشاوره روش های درمان اختلالات خواب
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت