دکتر حمیده آرون

دکتر حمیده آرون

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

کلینیک بعثت

کرمان، بلوار جمهوری، چهار راه طهماسب آباد، ابتدای خیابان جهاد، کلینیک بعثت

****32268 034 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

بیمارستان شفا

کرمان، میدان کوثر، انتهای خیابان شفا، بیمارستان شفا

****32115 034 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 11:30 صبح

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم