نوبت دهی اینترنتی
P
کرمان، كرمان، بلوار جمهوری، چهار راه طهماسب آباد، ابتدای خیابان جهاد، کلینیک بعثت (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32268740 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00

P
کرمان، كرمان، میدان کوثر، انتهای خیابان شفا، بیمارستان شفا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32115780 034 - 32115794 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:30 صبح
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:30 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:30 صبح