دکتر امیررضا عطایی
دکتر امیررضا عطایی
خراسان رضوی ، مشهد
شماره نظام : ۱۴۶۶۶۵
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
مشاوره ویدئویی 55,000 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، مشهد، خیابان شهید مفتح 18، وحید 3، بیمارستان فوق تخصصی امام حسین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32787001 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00

P
خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا، نرسیده به فلکه ضد، نبش امام رضا ۴۸ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 38590301 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00