دکتر آتنا فلاح
دکتر آتنا فلاح
یزد ، مهريز
شماره نظام : ۱۴۵۲۸۴
نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، مهريز، میدان پرستار، بیمارستان فاطمه الزهرا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32531500 035
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00