دکتر محمدرضا عظیمی

دکتر محمدرضا عظیمی

مطب دکتر حمیدرضا عظیمی

البرز، کرج، خیابان بهشتی، جنب زیر گذر، برج ارم، طبقه 2، واحد 7

****32265 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد