دکتر حمیدرضا عزیزالهی
دکتر حمیدرضا عزیزالهی
آذربایجان شرقی ، بستان آباد
شماره نظام : 54203
نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، بستان آباد، خیابان 29 بهمن، جنب داروخانه دکتر رحمانی، طبقه 2، واحد 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 00000000 041
موبایل منشی : ۰۹۳۸۳۸۷۴۰۱۵
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00

P
آذربایجان شرقی، بستان آباد، انتهای خیابان شهدا، بیمارستان استاد شهریار (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43334655 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00