دکتر یونس عزیزپور

برخی از خدمات
 • درمان مگس پران چشم
 • درمان ورم شبکیه چشم
 • درمان رتینوپاتی دیابتی
 • درمان خونریزی زیر ملتحمه چشم
 • درمان پینگوکولا
 • درمان قرمزی چشم
 • درمان خارش چشم
 • درمان خراش قرنیه
 • درمان سکته چشم
 • درمان تیک چشم
 • درمان بلفارواسپاسم
 • درمان دژنراسیون سنی ماکولا