اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان بوعلی سینا

قزوین، قزوين، خیابان بوعلی غربی، بیمارستان بوعلی سینا

33332930 028

شنبه تا دوشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان آرتروز کمر
 • درمان تاندنیت آشیل
 • درمان ایمپینجمنت مچ پا
 • درمان تنوسینوویت مچ پا
 • درمان کرامپ عضلانی ساق
 • درمان ورم ساق پا
 • درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
 • درمان چرخش ساق پا
 • درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
 • درمان بورسیت مفصل ران
 • درمان استئیت پوبیس
 • درمان آرتروز مفصل ران
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر شهاب باقری
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد