نوبت دهی اینترنتی
P
قزوین، قزوين، خیابان بوعلی غربی، بیمارستان بوعلی سینا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33332930 028
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00