نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، 45 متری گلشهر، ارغوان غربی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33555748 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر