دکتر بهزاد خلفی

دکتر بهزاد خلفی

پزشک عمومی در سنندج

مطب دکتر خلفی

کردستان، سنندج، سنندج ، چهار راه وکیل ، ساختمان پزشکان رازی

****33230 087 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد