دکتر راضیه بیرامی
دکتر راضیه بیرامی
البرز ، نظر آباد
شماره نظام : 120756
مکان های من
P
البرز، نظر آباد، خیابان غدیر جنوبی، غدیر 2، ساختمان آرمیتا، طبقه 3، واحد 6 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 45350776 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:30 الی 20:00