دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

بیمارستان امام خمینی

تهران، تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

****66581 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 18:00

مناسب معلولین
پارکینگ
برخی از خدمات
 • جراحی استخوان و مفاصل اطفال و ناهنجاری های مادرزادی
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی