دکتر محمد مهدی ابراهیمی نسب

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان امام خمینی

تهران، تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

****67395 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 15:00، دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:00

مناسب معلولین
پارکینگ
برخی از خدمات
 • جراحی استخوان و مفاصل اطفال و ناهنجاری های مادرزادی
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی