دکتر فرید اسکندری
دکتر فرید اسکندری
فوق تخصص جراحی کودکان
تهران
شماره نظام : 84979
خدمات قابل ارائه توسط دکتر فرید اسکندری
جراحی سرطان های دستگاه گوارش
درمان بیضه نزول نکرده
درمان برگشت ادرار از مثانه به کلیه (ریفل ...
درمان هیدروسل
درمان تنگی مجرای ادراری
درمان هیپوسپادیاس