مکان های من
P
مازندران، چالوس، خیابان گل سرخی، ساختمان پزشکان یاس، طبقه 3، واحد 1 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52230584 011
موبایل منشی : 09362722408
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:30
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:30

P
مازندران، نوشهر، خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان، بیمارستان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32252071 011 - 32252072 011 - 32252075 011
موبایل منشی : 09362722408
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
مازندران، چالوس، تقاطع کمربندی نوشهر و چالوس، خیابان نواب صفوی، جنب شهرک نوای صفوی، بیمارستان تامین اجتماعی رازی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52243006 011 - 52243008 011
موبایل منشی : 09362722408
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر