دکتر فریار فروهر

دکتر فریار فروهر

برخی از خدمات
  • مشاوره تغذیه
  • درمان عفونت کودکان
  • درمان بیمارهای تنفسی
  • درمان بیماری های گوارشی
  • پایش رشد و نمو کودکان ونوزادان
  • مشاوره واکسیناسیون
  • درمان بیماری های پوستی