دکتر فرزانه ایروانی

دکتر فرزانه ایروانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
برخی از خدمات
 • درمان سیاتیک کمر
 • درمان کرامپ عضلانی ساق
 • درمان ورم ساق پا
 • درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
 • درمان چرخش ساق پا
 • درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
 • درمان بورسیت مفصل ران
 • درمان استئیت پوبیس
 • درمان آرتروز مفصل ران
 • درمان روماتیسم مفصل ران
 • درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
 • درمان انگشت چکشی