دکتر فاطمه حافظی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مطب دکتر حافظی

فارس، شیراز، بلوار زرگری، خیابان مطهری شمالی، کوچه 18، ساختمان مدیکال، طبقه اول، واحد 18

****09221087 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم