دکتر فاطمه حسین پور

دکتر فاطمه حسین پور

پزشک عمومی در شیراز
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

درمانگاه ابوتراب

فارس، شیراز، فلکه شاهزاده قاسم، کوچه مسجد فاموری

****37364 071 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد