دکتر فاطمه طاهریان

مطب دکتر طاهریان

تهران، تهران ویلا، خیابان شهید رئیس زاده، پلاک۸۵٫ساختمان پزشکان یاس طبقه۴

****09379006 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 15:00 تا ساعت 18:00، چهارشنبه ها از ساعت 11:00 صبح تا ساعت 13:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم