دکتر خالد فتحی زاده
دکتر خالد فتحی زاده
تهران
شماره نظام : 98874
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
مکان های من
P
تهران، خیابان شهید باهنر، داراباد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 27123000 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00
یک شنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00