دکتر گلاره رضائی

پزشک عمومی در دزفول

درمانگاه آریا

خوزستان، دزفول، خیابان روستا، نبش بیست و دو بهمن، کلینیک آریا

****42536 061 (نمایش کامل شماره)

روزهای چهارشنبه ها از ساعت 16:30 تا ساعت 20:30، پنج شنبه ها از ساعت 08:30 صبح تا ساعت 13:30

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد