دکتر گلشهر قدرقدر

دکتر گلشهر قدرقدر

مطب دکتر قدر قدر

فارس، شیراز، قصر الدشت، سه راه عفیف آباد، به سمت چهار راه خلد برین، سمت راست، ساختمان کیمیا، طبقه 3، واحد 10

****09179105 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 20:30، چهارشنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان