دکتر اطلسی قربان دادرس
دکتر اطلسی قربان دادرس
تهران ، اسلامشهر
شماره نظام : ۱۵۵۶۵۷
فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۹۵