نوبت دهی اینترنتی
P
زنجان، خیابان زینبیه شرقی، اول خیابان دلجویی، ساختمان نسیم، طبقه 2، واحد 7 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33369805 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00

P
زنجان، خیابان صفا، کلینیک شفیعیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33478360 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00