نوبت دهی اینترنتی
P
زنجان، خیابان صفا، کلینیک شفیعیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33478360 024
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00