نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، آشخانه، بیمارستان آتیه غرب (مسیر یابی)
تلفن تماس : 88086081 058
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
جمعه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 00:00 صبح