نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان شمالی، آشخانه، بیمارستان پورسینا مانه و سملقان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32928839 058
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00