نوبت دهی اینترنتی
P
قزوین، قزوين، خیابان نادر جنوبى، ساختمان پزشکان مهرگان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33220600 028
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00