نوبت دهی اینترنتی
P
لرستان، خرم آباد، خیابان انقلاب، بیمارستان عشایر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33236404 066
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 18:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 18:00