دکتر شیما حاجی بگلو

دکتر شیما حاجی بگلو

مطب دکتر حاجی بگلو

سمنان، گرمسار، میدان شهدا، کلینیک تخصصی امام خمینی

****34225 023 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 15:00 تا ساعت 18:00، یک شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 13:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • جراحی آندوسکوپی سینوس، بینی و حنجره
 • درمان بیمارهای مرتبط با لوزه های کودکان
 • درمان بیماری های بینی وسینوس
 • درمان بیماری های گوش
 • درمان آلرژی ها
 • عمل شکستگی بینی
 • درمان سرطان حنجره
 • درمان تومور بینی
 • درمان توده فک
 • درمان آبسه لوزه
 • کنترل کری ناگهانی گوش
 • درمان چسبندگی گوش