نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، بلوار کریم خان، خیابان خیام، بیمارستان مسلمین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32135000 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 18:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
فارس، شيراز، بلوار کریم خان، خیابان خیام، کلینیک مسلمین، بیمارستان مسلمین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32135000 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 18:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر