فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۹۳
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی