دکتر مرضیه حمزوی
دکتر مرضیه حمزوی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
فارس ، شيراز
شماره نظام : ۹۸۵۱۷
نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، چمران، روبروی استخر انقلاب، کوچه ی 9 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36282800 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00