دکتر حسن طالب

دکتر حسن طالب

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ آرتروپلاستی و تروما (تعویض مفاصل) در ارومیه

کلینیک تدبیر

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان عمار، کلینیک تدبیر

****33432 044 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی