دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حسین ابراهیمی

پزشک عمومی در رفسنجان

درمانگاه شفا

کرمان، رفسنجان، انتهای بلوار مطهری

****34330 034 (نمایش کامل شماره)

روزهای دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها از ساعت 11:00 صبح تا ساعت 17:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد