دکتر امیرحسین حسینی
دکتر امیرحسین حسینی
تهران
شماره نظام : 112666
مشاوره متنی 35,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 55,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش کودکان
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی