دکتر امیرحسین حسینی
دکتر امیرحسین حسینی
تهران
شماره نظام : 112666
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر امیرحسین حسینی
رفلاکس و یبوست
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
درد معده
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
مشکلات روده
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
آلرژی ورفلاکس
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
بی قراری و بی خوابی
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
یبوست
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
رفلاکس و دندان
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
گوارش
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
احتمالا ریفلاکس
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
ریفلاکس
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان