دکتر ایمان نجفی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • عصب کشی دندان
 • درمان کیست دندان
 • درمان عادت بیرون آوردن زبان
 • کشیدن دندان عقل
 • درمان دندان قروچه
 • درمان پریودنتیت
 • درمان ژنژیویت
 • درمان لثه تحلیل رفته
 • درمان عفونت لثه
 • درمان مجدد ریشه دندان
 • درمان تغییر رنگ دندان
 • روکش زیرکونیا
معرفی دکتر نجفی
دکترایمان نجفی:دندانپزشک کودکان‌ ونوجوانان/درمان کودکان دارای ترس ازدندانپزشکی وغیرهمکار بابکارگیری متدکنترل رفتاری کودکان/ارتودنسی پیشگیری
دکترایمان نجفی:دندانپزشک کودکان‌ ونوجوانان/درمان کودکان دارای ترس ازدندانپزشکی وغیرهمکار بابکارگیری متدکنترل رفتاری کودکان/ارتودنسی پیشگیری