نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، خیابان مشیر فاطمی، طبقه فوقانی شیراز پاساژ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09164969173
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00