دکتر حمید جعفری زاده

دکتر حمید جعفری زاده

مطب دکتر حمید جعفری زاده

البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی قبل از بیمارستان شهید کمالی ساختمان پزشکان 110 طبقه دوم

****32243 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 20:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد