اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر حمید جعفری زاده

البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی قبل از بیمارستان شهید کمالی ساختمان پزشکان 110 طبقه دوم

32243253 026

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 تا ساعت 20:30

آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر حمید جعفری زاده
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد