نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی قبل از بیمارستان شهید کمالی ساختمان پزشکان 110 طبقه دوم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32243253 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30