نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، چهارراه طالقانی. جنب اداره پست. ساختمان وزرا. واحد٧٠٢ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32264559 026 - 32265775 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00